Lennonjohto

Yksittäiselle lentomatkustajalle lentotoiminta käsittää lähinnä pitkäveteistä odottelua lentokentillä sekä koneessa istumista lennon ajan. Yksinkertaisen matkustustoimenpiteen takana on kuitenkin paljon sellaista toimintaa, jota tavallinen reissaaja ei usein tule ajatelleeksi.

Lennonjohto näyttäytyy otsikoissa yleensä silloin, kun ala on syystä tai toisesta lakossa. Ilman lennonjohtoa moni tuskin haluaisi kuitenkaan koneeseen istua, sillä heillä on kiistatta suuri rooli lentoturvallisuudessa. Nykypäivänä suosituimpien reittien ilmatilat ovat hyvinkin ruuhkaisia, ja suurimmilla lentokentillä tapahtuu nousuja ja laskuja jopa 90 sekunnin välein.

Samaa tahtia uudet kasinot saavat pelaajia rekisteröitymään heidän peleihinsä. Ellei jopa nopeamminkin

Lennonjohdon vastuulla on varmistaa turvallinen matkanteko koneen miehistölle sekä matkustajilla alusta loppuun saakka. Koko Euroopan ilmatila on jonkin lennonjohtotahon valvonnassa, ja alueelta toiseen siirtyminen tapahtuu jouhevasti radiotaajuutta vaihtamalla. Valvotuilla alueilla mikään lentokone ei voi lentää lennonjohdon huomaamatta, joten tällä taholla on aina kokonaiskäsitys samalla alueella lentävistä koneista. Jos koneet ovat törmäyskurssilla tai muuten vaarassa tulla liian lähelle toisiaan, ohjataan niitä välittömästi lennonjohdon taholta muuttamaan kurssiaan.

Lennonjohto näkee koneiden sijainnin erilaisten tutkien avulla. Kaikilla koneilla on myös radioyhteys lennonjohtoon, joten he voivat antaa jatkuvasti lentäjille myös suullisia ohjeita. Ilmailussa käytetään aina kielenä englantia, ja tämän kielen hallinta on ehdoton edellytys sekä lentäjille että lennonjohdolle. Lisäksi ääntämisessä ja ohjeissa käytetään yleisesti sovittuja koodeja, jotta väärinymmärryksiä ei sattuisi.

Lennonjohtajan koulutukseen voi hakeutua Avian kautta, ja koulutus kestää yhteensä 1,5 vuotta. Vaikka tämä ei kuulosta paljolta, on koulutukseen erittäin vaikeaa päästä. Hakuprosessi kestää jopa 8 kuukauden ajan, ja hakijoita mitataan useilla eri menetelmillä. Yli tuhannesta hakijasta valitaan lopulta kursseille yleensä alle 10 ihmistä.